NYHETER & TIPS

Att jobba med innovation är en överlevnadsfråga

Länsförsäkringar Östgöta AB ser idéskapande som leder till innovativa lösningar som en överlevnadsfråga. Sven Eggefalk berättar hur han bygger företagets utveckling från visionen, att skapa trygghet och möjligheter för östgötarna, och hur innovationsarbetet är en del av värdeskapandet.

Att jobba med innovation är en överlevnadsfråga, säger Sven. Det handlar om utveckling eller avveckling.

Hur utvecklas man?


Den första delen handlar om att skapa engagemang och delaktighet. Man måste ha en tydlig vision,  målbild och värderingar på plats för att kunna bjuda in all personal att vara med på resan. Sven använder en affärsplaneringsprocess, där alla på företaget är med. Alla får tycka till om ramarna. Länsförsäkringar Östgöta investerar mycket tid i denna fas för att synkronisera det med budgetarbetet. Som arbetsgivare måste man skapa en attraktiv arbetsplats där det är kul att gå till jobbet, där man uppskattas för det man gör och där man utvecklas tillsammans, säger Sven.

Den andra delen handlar om att skapa en struktur och ge sig tid till utveckling. Vardagen är full av aktiviteter och då måste det gå att avsätta tid till att kunna utveckla företaget. Det finns sen en rad olika faktorer att förhålla sig till. Här handlar det helt enkelt om hur mycket du är villig att investera i din egen utveckling. För 20 år sedan hade man fokus på produktinnovation. Idag tänker man mer på att utveckla tjänster och att innovera kring kundupplevelsen.

Den tredje delen är att hitta metoder och arbetssätt och kunskap kring hur man på ett strukturerat sätt kan stimulera till kreativitet och ökad innovationsförmåga. Sven använder sig av Crearum som har redskap för att hålla bra och effektiva möten, som syftar till att bjuda in medarbetare att vara en del av utvecklingen, och att utbilda innovationsledare i hur man skapar ett innovationslednings-system, synlighet och en attraktiv kultur. När man gör det så händer det saker!

Bild: Gruppen Kommunikation och verksamhetsutveckling jobbar på Artivity i december 2016

En innovation som kanske räddat liv

Ett exempel på en relativt ny innovation är ”Sveriges största brandövning”, som ”initierades” i Östergötland Brandolyckor är en dyr händelse. Den vanligaste frågan Länsförsäkringar får från en person som drabbas är hur de hade kunnat undvika detta. En undersökning visade att 8 av 10 aldrig hade brandövat hemma och väldigt få visste var man hittar brandfilten och brandsläckaren. Ur detta resonemang skapades idén att genomföra omfattande brandövningar med östgötarna. Med denna innovation har man sannolikt sparat ett antal bränder och kanske till och med liv. Det gör dessutom att man är närmare sin vision och troligen också skapat ett bättre försäkringsbolag.

Detta kunde skapas genom att människor fått jobba i blandade grupper med personal från olika avdelningar i kreativa möten kring en specifik utmaning enligt Crearums IdédiamantTM.  Idag genomförs övningen över hela Sverige.

Det nya ledarskapet

Förekom, skapa förutsättningar och var en del av det lyckade och misslyckade. Involvera, inkludera och engagera alla i idéprocesserna. Detta måste även planteras i styrelsen, som i sin tur måste våga vara långsiktig. Det går fort att släcka en kultur och lång tid att skapa den.  De två nyckelorden är förutsägbarhet och kommunikation, menar Sven.

Bild: En Trampolin-grupp med innovationsledare från Länsförsäkringar Östgöta, Motala Kommun, Cybercom, RÖ och Lejonfastigheter

Innovation i nätverk utanför boxen

Länsförsäkringar deltar även i Crearums utbildningsnätverk Trampolin och Sven deltar i en chefsgrupp med bara sex deltagare som är relativt höga chefer inom vitt skilda verksamheter. Sven får väldigt många inbjudningar av olika slag och det kan vara svårt att sålla, men det uppstår några tillfällen där man träffar företag som gör något extra med en, som inte riktigt går att ta på.  Sven tror att Crearum med Trampolin har hittat en sådan lyckosam modell. I Trampolin/Chef sitter dessa upptagna ledare tillsammans och diskuterar, får teori-inspel och gör olika övningar tillsammans. På den senaste träffen upplevde Sven att han inom loppet av femton minuter i en sådan övning hittade lösningar på saker som han inte har hittat i sin egen verksamhet tidigare.

”Det är så intressant vad som kan hända när man hamnar i en ledd diskussion med personer från en helt annan bransch, i en helt annan fråga”. Plötsligt hittar han nya idéer till lösningar för sitt eget försäkringsbolag. ”Det är kreativitet i nätverk”, säger Sven.

Ju mer du ger får du. Ju mer man berättar om sina utmaningar, ju mer kan nätverket hjälpa till. Du kommer inte hitta alla lösningar inom ramen för bank och försäkring i bank och försäkring. Du hittar lösningen i verksamheter som ligger före, efter eller har en helt annan affärsmodell.  När människor med denna inställning sätts ihop i blandade grupper händer det saker.  Då kan det skapas en innovation i din bransch som ger ett kundvärde och en ny kundupplevelse. Exempelvis tror jag att försäkringsbolagen allt mer i framtiden kommer att sälja tjänster som är mycket mer preventiva än dagens reaktiva försäkringar.


Sven Eggefalks tips för framgångsrikt innovationsarbete

  • Ha en tydlig vision och tydliga mål. Det skapar en tydlig färdriktning i företaget och en gemensam plattform. Investera i tid.
  • Beskriv målen och vad ni vill åstadkomma utifrån kunder, medarbetare, lönsamhet och hållbarhet.
  • Utveckla en kultur där ni bjuder in medarbetare och kunder att aktivt delta i idégenerering och innovationsarbetet
  • Tag hjälp av ett företag som Crearum, som tillhandahåller kända och beprövade metoder och som erbjuder ett starkt och brett nätverk. Då händer det saker!
  • Jobba i nätverk, både internt och externt

Sven Eggefalk är VD för Länsförsäkringar Östgöta AB, ett företag som funnits 176 år. Sven är en 49 åring, ursprungligen från Stockholm och har haft jobbet som VD i drygt 3 år.

Lyssna på hela intervjun här »